درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.2212
T11,741
درصد تغییرات
1d0.080 %
7d1.550 %
30d-9.970 %
90d-11.230 %
ارزش معاملات
V2410,129,909
VC-7.13 %
ارزش کل بازار
MC187,427,988
AP283
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02793
T1,482.5
درصد تغییرات
1d-0.240 %
7d3.010 %
30d-3.960 %
90d-20.100 %
ارزش معاملات
V24352,918
VC-75.15 %
ارزش کل بازار
MC27,924,998
AP47
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1163
T6,172
درصد تغییرات
1d-1.170 %
7d4.720 %
30d-37.140 %
90d-42.460 %
ارزش معاملات
V24138,693
VC10.95 %
ارزش کل بازار
MC1,128,470
AP33
وضعیت بلاکچین
TS9,706,750
MS20,999,810
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0004349
T23.1
درصد تغییرات
1d-10.990 %
7d-13.140 %
30d-10.310 %
90d-30.910 %
ارزش معاملات
V248,763
VC-29.56 %
ارزش کل بازار
MC101,216
وضعیت بلاکچین
TS500,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.06160
T3,270.2
درصد تغییرات
1d9.390 %
7d14.450 %
30d120.440 %
90d2915.880 %
ارزش معاملات
V241,363,690
VC-40.25 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS891,456,842
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0008406
T44.6
درصد تغییرات
1d51.600 %
7d51.600 %
30d51.600 %
90d51.600 %
ارزش معاملات
V24215,558
VC0.00 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4.999
T265,403
درصد تغییرات
1d-13.090 %
7d-25.310 %
30d378.700 %
90d393.390 %
ارزش معاملات
V24195,313
VC-49.81 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000
MS1,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000836
T4.4
درصد تغییرات
1d-75.790 %
7d-95.510 %
30d-95.510 %
90d-95.510 %
ارزش معاملات
V24193,800
VC-62.86 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0002579
T13.7
درصد تغییرات
1d-64.660 %
7d-94.160 %
30d-94.160 %
90d-94.160 %
ارزش معاملات
V24197,327
VC-90.31 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0001080
T5.7
درصد تغییرات
1d73.020 %
7d44.540 %
30d44.540 %
90d44.540 %
ارزش معاملات
V24127,453
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.