درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T53,105
درصد تغییرات
1d0.020 %
7d0.020 %
30d0.000 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V2420,237,506,781
VC-7.44 %
ارزش کل بازار
MC83,271,021,687
AP54,947
وضعیت بلاکچین
TS86,090,638,895
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$307.46
T16,322,744
درصد تغییرات
1d1.100 %
7d0.500 %
30d-4.800 %
90d5.960 %
ارزش معاملات
V24360,657,788
VC-13.50 %
ارزش کل بازار
MC47,919,202,595
AP1,440
وضعیت بلاکچین
TS155,856,288
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T53,089
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.000 %
30d0.020 %
90d0.000 %
ارزش معاملات
V242,779,339,886
VC-7.57 %
ارزش کل بازار
MC28,968,155,935
AP12,784
وضعیت بلاکچین
TS28,968,154,578
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.07212
T3,828.6
درصد تغییرات
1d0.800 %
7d1.750 %
30d-7.930 %
90d-5.560 %
ارزش معاملات
V24152,796,808
VC-7.21 %
ارزش کل بازار
MC10,067,200,830
AP717
وضعیت بلاکچین
TS139,597,446,384
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.268
T279,668
درصد تغییرات
1d0.870 %
7d0.570 %
30d-7.170 %
90d-12.270 %
ارزش معاملات
V24110,631,000
VC13.47 %
ارزش کل بازار
MC6,269,564,337
AP506
وضعیت بلاکچین
TS1,319,623,652
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9998
T53,078
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d-0.040 %
30d0.030 %
90d0.020 %
ارزش معاملات
V24157,336,758
VC32.45 %
ارزش کل بازار
MC4,797,453,214
AP2,309
وضعیت بلاکچین
TS4,798,373,493
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T53,089
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.010 %
30d0.000 %
90d0.020 %
ارزش معاملات
V242,644,267,305
VC9.17 %
ارزش کل بازار
MC2,050,029,762
AP378
وضعیت بلاکچین
TS2,029,653,246
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9972
T52,940
درصد تغییرات
1d0.430 %
7d0.550 %
30d-0.120 %
90d0.120 %
ارزش معاملات
V2439,124,156
VC12.42 %
ارزش کل بازار
MC1,024,850,562
AP97
وضعیت بلاکچین
TS1,027,753,063
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$37.26
T1,977,937
درصد تغییرات
1d1.290 %
7d4.510 %
30d-6.230 %
90d-13.970 %
ارزش معاملات
V2410,583,302
VC-29.88 %
ارزش کل بازار
MC950,033,366
AP153
وضعیت بلاکچین
TS25,504,922
MS31,415,926
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2878
T15,279
درصد تغییرات
1d1.480 %
7d-6.150 %
30d-5.520 %
90d53.160 %
ارزش معاملات
V24100,798,353
VC-38.00 %
ارزش کل بازار
MC829,927,660
AP89
وضعیت بلاکچین
TS5,278,164,274
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.