درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$69,080.74
T3,990,794,350
درصد تغییرات
1d2.590 %
7d2.840 %
30d8.290 %
90d33.760 %
ارزش معاملات
V2422,630,185,295
VC-49.18 %
ارزش کل بازار
MC1,361,119,021,023
AP11,071
وضعیت بلاکچین
TS19,703,306
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$495.02
T28,597,305
درصد تغییرات
1d0.870 %
7d1.530 %
30d4.660 %
90d85.270 %
ارزش معاملات
V24352,310,849
VC-28.87 %
ارزش کل بازار
MC9,757,112,522
AP892
وضعیت بلاکچین
TS19,710,441
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$12.38
T715,019
درصد تغییرات
1d1.790 %
7d-7.290 %
30d-8.410 %
90d-0.400 %
ارزش معاملات
V2450,980,022
VC-62.65 %
ارزش کل بازار
MC5,746,598,271
AP245
وضعیت بلاکچین
TS518,914,983
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.981
T114,448
درصد تغییرات
1d2.640 %
7d-6.670 %
30d-27.570 %
90d-21.570 %
ارزش معاملات
V2469,782,393
VC-57.62 %
ارزش کل بازار
MC2,895,011,724
AP179
وضعیت بلاکچین
TS1,818,000,000
MS1,818,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$64.39
T3,720,041
درصد تغییرات
1d2.570 %
7d-2.630 %
30d-3.330 %
90d-13.930 %
ارزش معاملات
V2449,860,164
VC-7.14 %
ارزش کل بازار
MC1,268,953,877
AP238
وضعیت بلاکچین
TS19,706,156
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$38.71
T2,236,277
درصد تغییرات
1d4.410 %
7d-6.430 %
30d-8.900 %
90d-38.580 %
ارزش معاملات
V2499,742,166
VC-55.64 %
ارزش کل بازار
MC812,910,925
AP163
وضعیت بلاکچین
TS21,000,000
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$36.71
T2,120,679
درصد تغییرات
1d1.400 %
7d-0.290 %
30d7.660 %
90d50.430 %
ارزش معاملات
V246,089,671
VC-80.28 %
ارزش کل بازار
MC642,916,830
AP75
وضعیت بلاکچین
TS17,513,924
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.004165
T240.6
درصد تغییرات
1d11.420 %
7d52.080 %
30d-5.050 %
90d-5.050 %
ارزش معاملات
V2410,879,666
VC-48.67 %
ارزش کل بازار
MC416,459,643
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.560
T90,098
درصد تغییرات
1d0.870 %
7d-6.840 %
30d31.580 %
90d-31.470 %
ارزش معاملات
V2441,512,957
VC-27.37 %
ارزش کل بازار
MC414,034,477
AP91
وضعیت بلاکچین
TS2,100,000,000
MS2,100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3.780
T218,388
درصد تغییرات
1d2.460 %
7d2.040 %
30d-3.450 %
90d12.800 %
ارزش معاملات
V2447,193,822
VC-10.47 %
ارزش کل بازار
MC397,549,139
AP254
وضعیت بلاکچین
TS107,822,406
MS107,822,406
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما