درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$10.27
T582,098
درصد تغییرات
1d-2.560 %
7d1.450 %
30d7.550 %
90d15.530 %
ارزش معاملات
V24188,657,328
VC11.91 %
ارزش کل بازار
MC3,977,976,596
AP699
وضعیت بلاکچین
TS387,393,784
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$36.22
T2,053,357
درصد تغییرات
1d-0.370 %
7d5.380 %
30d2.760 %
90d126.270 %
ارزش معاملات
V24303,116,099
VC21.78 %
ارزش کل بازار
MC3,383,323,737
AP317
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.09133
T5,177.0
درصد تغییرات
1d0.760 %
7d2.700 %
30d12.370 %
90d-6.430 %
ارزش معاملات
V2412,561,697
VC-6.58 %
ارزش کل بازار
MC2,307,203,517
AP227
وضعیت بلاکچین
TS30,263,013,692
MS30,263,013,692
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.216
T295,663
درصد تغییرات
1d-2.920 %
7d0.730 %
30d26.300 %
90d-11.710 %
ارزش معاملات
V24283,899,652
VC36.10 %
ارزش کل بازار
MC1,779,812,887
AP170
وضعیت بلاکچین
TS483,528,678
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3.123
T177,027
درصد تغییرات
1d1.520 %
7d1.650 %
30d14.780 %
90d-12.140 %
ارزش معاملات
V2479,348,173
VC25.70 %
ارزش کل بازار
MC923,224,114
AP285
وضعیت بلاکچین
TS536,043,997
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3.992
T226,264
درصد تغییرات
1d1.690 %
7d14.710 %
30d62.510 %
90d133.720 %
ارزش معاملات
V247,740,228
VC-30.90 %
ارزش کل بازار
MC911,630,126
AP66
وضعیت بلاکچین
TS228,384,843
MS388,539,008
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.067
T60,460
درصد تغییرات
1d8.920 %
7d60.340 %
30d81.960 %
90d105.170 %
ارزش معاملات
V24409,184,779
VC15.59 %
ارزش کل بازار
MC887,483,378
AP232
وضعیت بلاکچین
TS1,152,997,575
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.7740
T43,876
درصد تغییرات
1d-0.850 %
7d7.960 %
30d9.130 %
90d3.060 %
ارزش معاملات
V2426,206,787
VC20.10 %
ارزش کل بازار
MC838,163,304
AP150
وضعیت بلاکچین
TS1,082,861,682
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1188
T6,736
درصد تغییرات
1d-4.660 %
7d-4.610 %
30d20.200 %
90d66.470 %
ارزش معاملات
V24136,854,910
VC4.81 %
ارزش کل بازار
MC797,866,060
AP121
وضعیت بلاکچین
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.597
T90,503
درصد تغییرات
1d-1.470 %
7d-1.700 %
30d2.790 %
90d151.150 %
ارزش معاملات
V2448,578,340
VC-6.67 %
ارزش کل بازار
MC786,450,009
AP342
وضعیت بلاکچین
TS587,378,721
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما