درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T53,089
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.010 %
30d0.020 %
90d0.040 %
ارزش معاملات
V24157,012,253
VC32.97 %
ارزش کل بازار
MC4,798,302,728
AP2,309
وضعیت بلاکچین
TS4,798,373,493
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02186
T1,160.5
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.030 %
30d0.250 %
90d0.790 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC6,001,507
وضعیت بلاکچین
TS274,537,625
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$125.76
T6,676,473
درصد تغییرات
1d12.800 %
7d20.750 %
30d-32.330 %
90d-3.330 %
ارزش معاملات
V241,853,077
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC501,295
AP10
وضعیت بلاکچین
TS21,000
MS21,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02225
T1,181.4
درصد تغییرات
1d0.040 %
7d0.070 %
30d0.140 %
90d0.350 %
ارزش معاملات
V243,448,764
VC0.04 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
TS2,025,596,474
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-2.360 %
7d5.370 %
30d-47.320 %
90d-81.620 %
ارزش معاملات
V24556,075
VC9.67 %
ارزش کل بازار
AP16
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000,000
MS100,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.003
T53,259
درصد تغییرات
1d0.050 %
7d0.030 %
30d0.060 %
90d0.170 %
ارزش معاملات
V24421,318
VC-2.65 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0005792
T30.8
درصد تغییرات
1d73.170 %
7d161.620 %
30d161.620 %
90d161.620 %
ارزش معاملات
V24352,271
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9996
T53,068
درصد تغییرات
1d-0.530 %
7d-0.100 %
30d0.480 %
90d0.220 %
ارزش معاملات
V24271,043
VC25.40 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9988
T53,025
درصد تغییرات
1d-0.100 %
7d-0.110 %
30d-0.160 %
90d-0.100 %
ارزش معاملات
V24189,243
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP126
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$157.70
T8,372,135
درصد تغییرات
1d-26.570 %
7d-21.330 %
30d-21.330 %
90d-21.330 %
ارزش معاملات
V24185,817
VC-11.53 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS24,000
MS24,000
ماشین حساب
12
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.