درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T57,782
درصد تغییرات
1d0.030 %
7d0.000 %
30d0.020 %
90d-0.020 %
ارزش معاملات
V24323,261,633
VC-31.53 %
ارزش کل بازار
MC5,348,737,114
AP3,249
وضعیت بلاکچین
TS5,347,888,596
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02348
T1,356.2
درصد تغییرات
1d0.050 %
7d0.120 %
30d0.920 %
90d2.740 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC6,444,798
وضعیت بلاکچین
TS274,537,625
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3.233
T186,765
درصد تغییرات
1d1.390 %
7d-6.560 %
30d-50.550 %
90d-82.760 %
ارزش معاملات
V2466,481
VC-22.52 %
ارزش کل بازار
MC1,284,188
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000
MS1,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-9.090 %
7d-13.690 %
30d7.440 %
90d1393.030 %
ارزش معاملات
V24142,080
VC10.46 %
ارزش کل بازار
MC668,167
وضعیت بلاکچین
TS69,356,059,317,315
MS69,420,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01206
T696.9
درصد تغییرات
1d0.810 %
7d10.200 %
30d-33.510 %
90d-72.410 %
ارزش معاملات
V24149,295
VC8.19 %
ارزش کل بازار
MC159,666
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$39.12
T2,259,962
درصد تغییرات
1d-1.630 %
7d-12.500 %
30d-5.730 %
90d-57.510 %
ارزش معاملات
V2422,579
VC-4.39 %
ارزش کل بازار
MC155,931
AP12
وضعیت بلاکچین
TS21,000
MS21,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.084
T62,617
درصد تغییرات
1d-0.120 %
7d0.100 %
30d0.680 %
90d2.520 %
ارزش معاملات
V249,840,332
VC-49.36 %
ارزش کل بازار
AP18
وضعیت بلاکچین
TS1,200,530,730
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01597
T922.6
درصد تغییرات
1d-0.610 %
7d1.450 %
30d-23.430 %
90d4.760 %
ارزش معاملات
V242,309,938
VC-1.21 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.637
T383,391
درصد تغییرات
1d-1.790 %
7d34.590 %
30d11.860 %
90d-38.160 %
ارزش معاملات
V241,005,804
VC-46.30 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
TS35,769,420
MS35,769,420
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.004
T57,972
درصد تغییرات
1d0.280 %
7d2.150 %
30d0.620 %
90d0.190 %
ارزش معاملات
V24290,231
VC-7.55 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
12
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما