درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T50,604
درصد تغییرات
1d0.060 %
7d0.000 %
30d-0.030 %
90d0.090 %
ارزش معاملات
V2459,814,531,720
VC-19.92 %
ارزش کل بازار
MC89,971,908,263
AP67,364
وضعیت بلاکچین
TS92,609,080,554
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T50,599
درصد تغییرات
1d0.040 %
7d0.040 %
30d0.030 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V246,880,816,398
VC-6.62 %
ارزش کل بازار
MC24,302,753,902
AP15,284
وضعیت بلاکچین
TS24,294,933,965
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$15.95
T806,865
درصد تغییرات
1d0.990 %
7d9.890 %
30d29.780 %
90d153.700 %
ارزش معاملات
V24669,379,640
VC-30.98 %
ارزش کل بازار
MC8,882,470,562
AP1,481
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.001
T50,609
درصد تغییرات
1d0.100 %
7d0.110 %
30d0.050 %
90d0.070 %
ارزش معاملات
V24601,914,712
VC32.66 %
ارزش کل بازار
MC5,350,788,448
AP2,831
وضعیت بلاکچین
TS5,347,888,596
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.258
T316,539
درصد تغییرات
1d1.570 %
7d1.280 %
30d30.260 %
90d40.650 %
ارزش معاملات
V24172,145,946
VC-52.00 %
ارزش کل بازار
MC3,680,717,724
AP876
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2.428
T122,833
درصد تغییرات
1d1.150 %
7d4.280 %
30d19.840 %
90d54.370 %
ارزش معاملات
V2482,973,929
VC-22.39 %
ارزش کل بازار
MC2,161,338,426
AP266
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.824
T92,270
درصد تغییرات
1d3.060 %
7d6.650 %
30d18.180 %
90d37.440 %
ارزش معاملات
V24202,718,631
VC-38.45 %
ارزش کل بازار
MC1,662,326,257
AP392
وضعیت بلاکچین
TS4,294,967,296
MS4,294,967,296
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T50,599
درصد تغییرات
1d0.060 %
7d-0.020 %
30d-0.070 %
90d0.020 %
ارزش معاملات
V24412,846,112
VC-35.19 %
ارزش کل بازار
MC1,599,731,959
AP7,458
وضعیت بلاکچین
TS1,599,319,093
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$99.35
T5,025,318
درصد تغییرات
1d-0.590 %
7d2.820 %
30d11.440 %
90d80.640 %
ارزش معاملات
V24147,473,647
VC-9.84 %
ارزش کل بازار
MC1,456,886,045
AP752
وضعیت بلاکچین
TS16,000,000
MS16,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4.013
T202,973
درصد تغییرات
1d7.680 %
7d17.980 %
30d61.930 %
90d73.290 %
ارزش معاملات
V24117,138,546
VC33.63 %
ارزش کل بازار
MC1,201,567,489
AP526
وضعیت بلاکچین
TS327,867,659
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما