درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.1038
T5,249
درصد تغییرات
1d0.110 %
7d0.520 %
30d5.610 %
90d31.140 %
ارزش معاملات
V24270,422,099
VC-16.48 %
ارزش کل بازار
MC9,183,041,714
AP882
وضعیت بلاکچین
TS88,500,539,851
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000005
T0.0
درصد تغییرات
1d2.130 %
7d9.340 %
30d9.780 %
90d24.390 %
ارزش معاملات
V2428,682,124
VC-55.42 %
ارزش کل بازار
MC480,262,430
AP131
وضعیت بلاکچین
TS990,000,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000003
T0.0
درصد تغییرات
1d-0.250 %
7d3.230 %
30d-4.020 %
90d5.190 %
ارزش معاملات
V2422,501,227
VC-63.22 %
ارزش کل بازار
MC326,697,955
AP75
وضعیت بلاکچین
TS999,990,000,000,000
MS999,990,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.03157
T1,596.7
درصد تغییرات
1d-0.250 %
7d1.370 %
30d-1.830 %
90d52.960 %
ارزش معاملات
V2444,861,962
VC2.10 %
ارزش کل بازار
MC281,000,531
AP114
وضعیت بلاکچین
TS9,900,000,000
MS9,900,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1041
T5,265
درصد تغییرات
1d-1.000 %
7d1.210 %
30d7.530 %
90d32.480 %
ارزش معاملات
V241,207,432
VC-56.31 %
ارزش کل بازار
MC9,210,935,243
AP23
وضعیت بلاکچین
TS88,500,214,028
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.7054
T35,681
درصد تغییرات
1d-2.200 %
7d46.830 %
30d142.970 %
90d131.080 %
ارزش معاملات
V2452,078,045
VC-71.99 %
ارزش کل بازار
MC159,046,173
AP43
وضعیت بلاکچین
TS999,987,340
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000792
T4.0
درصد تغییرات
1d-0.140 %
7d13.860 %
30d8.700 %
90d28.020 %
ارزش معاملات
V2430,575,146
VC-69.55 %
ارزش کل بازار
MC76,137,612
AP119
وضعیت بلاکچین
TS993,701,859,243
MS999,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.006179
T312.6
درصد تغییرات
1d0.590 %
7d5.180 %
30d-6.750 %
90d18.160 %
ارزش معاملات
V2426,401,971
VC-64.64 %
ارزش کل بازار
MC60,159,290
AP82
وضعیت بلاکچین
TS19,900,730,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.002063
T104.3
درصد تغییرات
1d23.910 %
7d16.740 %
30d21.500 %
90d9.360 %
ارزش معاملات
V24534,671
VC-1.58 %
ارزش کل بازار
MC37,050,319
AP25
وضعیت بلاکچین
TS17,960,403,969
MS21,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01574
T796.4
درصد تغییرات
1d-1.850 %
7d35.840 %
30d44.110 %
90d47.310 %
ارزش معاملات
V24356,332
VC-76.22 %
ارزش کل بازار
MC7,941,708
AP129
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
12
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما