درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T53,094
درصد تغییرات
1d-0.030 %
7d0.000 %
30d-0.040 %
90d0.000 %
ارزش معاملات
V2420,296,720,774
VC-7.88 %
ارزش کل بازار
MC83,256,371,677
AP54,943
وضعیت بلاکچین
TS86,090,638,895
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,975.08
T104,855,022
درصد تغییرات
1d0.720 %
7d1.310 %
30d-2.070 %
90d6.390 %
ارزش معاملات
V245,738,902
VC3.05 %
ارزش کل بازار
MC486,905,730
AP33
وضعیت بلاکچین
TS246,524
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.002679
T142.2
درصد تغییرات
1d-1.270 %
7d1.300 %
30d-6.110 %
90d19.710 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC151,998
وضعیت بلاکچین
TS550,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.077
T57,177
درصد تغییرات
1d0.770 %
7d0.010 %
30d-2.380 %
90d1.160 %
ارزش معاملات
V241,559,235
VC-13.94 %
ارزش کل بازار
AP52
وضعیت بلاکچین
TS50,001,661
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9990
T53,036
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.060 %
30d-0.040 %
90d0.080 %
ارزش معاملات
V24478,004
VC-56.55 %
ارزش کل بازار
AP103
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.