درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T53,089
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.000 %
30d0.020 %
90d0.000 %
ارزش معاملات
V242,779,339,886
VC-7.57 %
ارزش کل بازار
MC28,968,155,935
AP12,784
وضعیت بلاکچین
TS28,968,154,578
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T53,100
درصد تغییرات
1d-0.010 %
7d0.090 %
30d0.660 %
90d-0.290 %
ارزش معاملات
V248,884,130
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP30
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02288
T1,214.6
درصد تغییرات
1d0.050 %
7d0.090 %
30d0.190 %
90d3.200 %
ارزش معاملات
V245,305,641
VC0.01 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
TS26,605,059,821
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.001
T53,158
درصد تغییرات
1d0.050 %
7d0.120 %
30d-0.230 %
90d0.060 %
ارزش معاملات
V24842,547
VC3.14 %
ارزش کل بازار
AP371
وضعیت بلاکچین
TS1,474,216,099
MS1,474,216,099
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.