درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.06570
T4,266.5
درصد تغییرات
1d8.410 %
7d-8.190 %
30d9999999.999 %
90d9999999.999 %
ارزش معاملات
V246,432,132
VC9.09 %
ارزش کل بازار
AP11
وضعیت بلاکچین
TS420,690,000,000,000
MS420,690,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000496
T3.2
درصد تغییرات
1d0.260 %
7d84.620 %
30d2164368.670 %
90d3878090.980 %
ارزش معاملات
V241,583,003
VC-1.38 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$40.17
T2,608,634
درصد تغییرات
1d5226.350 %
7d459.130 %
30d32026.430 %
90d129518.190 %
ارزش معاملات
V24260,333
VC-29.72 %
ارزش کل بازار
MC200,908,375
وضعیت بلاکچین
TS744,348,567
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0001051
T6.8
درصد تغییرات
1d-12.710 %
7d12.720 %
30d29099.340 %
90d18247.970 %
ارزش معاملات
V247,953,987
VC25.88 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000,000
MS1,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.005317
T345.2
درصد تغییرات
1d-10.860 %
7d41.910 %
30d1735.950 %
90d5498.430 %
ارزش معاملات
V24259,702
VC-5.47 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-22.040 %
7d-38.240 %
30d1521.070 %
90d2549.700 %
ارزش معاملات
V24222,725
VC-52.72 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS470,000,000,000,000
MS1,000,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000061
T0.4
درصد تغییرات
1d0.020 %
7d0.030 %
30d1428.030 %
90d1939.200 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC165,718
وضعیت بلاکچین
TS500,000,000,000
MS500,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.008167
T530.3
درصد تغییرات
1d-5.290 %
7d470.970 %
30d1350.010 %
90d1223.970 %
ارزش معاملات
V2486,044
VC-52.07 %
ارزش کل بازار
MC9,545,286
AP11
وضعیت بلاکچین
TS1,200,000,000
MS1,200,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$827.30
T53,720,726
درصد تغییرات
1d0.060 %
7d1048.300 %
30d1107.610 %
90d1715.110 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC1,682,729,520
وضعیت بلاکچین
TS2,033,994
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000001
T0.0
درصد تغییرات
1d35.870 %
7d1061.200 %
30d1061.200 %
90d1061.200 %
ارزش معاملات
V244,883,049
VC96.72 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000,000
MS100,000,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما