درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.1974
T10,478
درصد تغییرات
1d-2.010 %
7d-25.330 %
30d646.020 %
90d1255.480 %
ارزش معاملات
V24379,910
VC-64.03 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS2,000,000,000
MS2,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.001118
T59.3
درصد تغییرات
1d-12.030 %
7d136.790 %
30d627.840 %
90d627.840 %
ارزش معاملات
V2413,651,029
VC39.91 %
ارزش کل بازار
AP10
وضعیت بلاکچین
TS76,715,880,000
MS76,715,880,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000002
T0.0
درصد تغییرات
1d-33.500 %
7d99.940 %
30d618.870 %
90d547.980 %
ارزش معاملات
V24657,507
VC-41.37 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000,000
MS100,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.006201
T329.2
درصد تغییرات
1d-0.300 %
7d2.060 %
30d591.380 %
90d620.990 %
ارزش معاملات
V24155
VC0.49 %
ارزش کل بازار
MC34,621
وضعیت بلاکچین
TS22,879,999
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2442
T12,965
درصد تغییرات
1d-8.150 %
7d60.080 %
30d570.680 %
90d1451.070 %
ارزش معاملات
V242,465,108
VC65.41 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS500,000,000
MS500,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d311.180 %
7d561.050 %
30d561.050 %
90d561.050 %
ارزش معاملات
V24227,309
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS690,000,000,000,000
MS690,000,000,000,000
ماشین حساب

Warning: Division by zero in /home/cp55326/public_html/gate/price.php on line 119
قیمت لحظه ای
$0.04855
T2,577.5
درصد تغییرات
1d48.070 %
7d225.330 %
30d504.010 %
90d425.110 %
ارزش معاملات
V24415,251
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS88,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-9.820 %
7d237.320 %
30d454.520 %
90d454.520 %
ارزش معاملات
V24345,304
VC-52.87 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS543,210,987,654,321
MS543,210,987,654,321
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000002
T0.0
درصد تغییرات
1d61.410 %
7d431.270 %
30d431.270 %
90d431.270 %
ارزش معاملات
V24587,957
VC-71.49 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000,010
MS1,000,000,000,010
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.09828
T5,217.6
درصد تغییرات
1d-5.450 %
7d120.900 %
30d424.800 %
90d486.720 %
ارزش معاملات
V24240,780
VC4.54 %
ارزش کل بازار
MC2,357,343
وضعیت بلاکچین
TS23,985,000
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.