درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$20.82
T1,105,525
درصد تغییرات
1d68.690 %
7d749.050 %
30d268639.890 %
90d9999999.999 %
ارزش معاملات
V24122,951,624
VC29.44 %
ارزش کل بازار
MC2,908,239,005
AP10
وضعیت بلاکچین
TS177,609,675
MS210,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000898
T4.8
درصد تغییرات
1d-18.010 %
7d-19.030 %
30d-29.100 %
90d9999999.999 %
ارزش معاملات
V24466,342
VC26.70 %
ارزش کل بازار
AP10
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000,000
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$93.17
T4,946,090
درصد تغییرات
1d2.530 %
7d133.410 %
30d694.350 %
90d8327150.170 %
ارزش معاملات
V247,939,068
VC50.37 %
ارزش کل بازار
MC230,762,223
AP15
وضعیت بلاکچین
TS2,476,893
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2348
T12,463
درصد تغییرات
1d-0.950 %
7d6.390 %
30d0.550 %
90d6306341.850 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC756,057
وضعیت بلاکچین
TS3,220,616
MS3,770,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2103
T11,162
درصد تغییرات
1d-15.390 %
7d111.100 %
30d15087.420 %
90d1339579.900 %
ارزش معاملات
V2445,551,381
VC71.75 %
ارزش کل بازار
MC210,264,155
AP16
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2.336
T124,027
درصد تغییرات
1d-19.250 %
7d183.470 %
30d815041.380 %
90d1043935.560 %
ارزش معاملات
V2434,684,766
VC87.85 %
ارزش کل بازار
MC250,024,905
وضعیت بلاکچین
TS107,024,222
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1467
T7,787
درصد تغییرات
1d-0.580 %
7d195.840 %
30d10782.080 %
90d934471.980 %
ارزش معاملات
V2468,505,795
VC-29.93 %
ارزش کل بازار
MC292,421,833
AP17
وضعیت بلاکچین
TS4,665,366,360
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5,898.99
T313,171,480
درصد تغییرات
1d-2.340 %
7d1.770 %
30d-0.540 %
90d193908.820 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC58,989,917
وضعیت بلاکچین
TS10,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0007513
T39.9
درصد تغییرات
1d-0.800 %
7d-0.110 %
30d0.460 %
90d54862.000 %
ارزش معاملات
V246,014,946
VC-23.67 %
ارزش کل بازار
AP213
وضعیت بلاکچین
MS9,999,999,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$54.67
T2,902,588
درصد تغییرات
1d-0.960 %
7d9.110 %
30d25.830 %
90d43187.520 %
ارزش معاملات
V241,310,243
VC5.39 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS4,123,120
MS21,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.