درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.0000042
T0.2
درصد تغییرات
1d1.360 %
7d9.700 %
30d3.890 %
90d9999999.999 %
ارزش معاملات
V2440,822
VC8.15 %
ارزش کل بازار
MC168,981
وضعیت بلاکچین
TS49,535,995,571
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$31.61
T1,791,870
درصد تغییرات
1d49.100 %
7d2786.710 %
30d6958153.910 %
90d6958153.910 %
ارزش معاملات
V24130,483
VC-49.20 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.001
T56,764
درصد تغییرات
1d0.170 %
7d0.080 %
30d-0.540 %
90d4856984.900 %
ارزش معاملات
V248,147,447
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP31
وضعیت بلاکچین
TS4,665,366,360
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,294.63
T73,386,102
درصد تغییرات
1d29.440 %
7d30.090 %
30d564.370 %
90d362023.240 %
ارزش معاملات
V24103,599
VC-10.86 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS33,183,370
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.04032
T2,285.6
درصد تغییرات
1d-6.360 %
7d-19.220 %
30d-13.970 %
90d75117.090 %
ارزش معاملات
V2495,552
VC90.87 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS300,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000002
T0.0
درصد تغییرات
1d-36.280 %
7d-3.920 %
30d82.390 %
90d70771.800 %
ارزش معاملات
V242,777,024
VC73.63 %
ارزش کل بازار
AP14
وضعیت بلاکچین
TS420,690,000,000,000
MS420,690,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d361.940 %
7d552.500 %
30d1254.260 %
90d58794.890 %
ارزش معاملات
V241,445,404
VC-41.93 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS210,000,000,000,000,000
MS210,000,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d24.270 %
7d4.560 %
30d19.120 %
90d39106.750 %
ارزش معاملات
V24153,119
VC80.68 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS9,500,000,000,000,000
MS9,500,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-13.050 %
7d-5.510 %
30d-31.860 %
90d26967.340 %
ارزش معاملات
V2431,100,749
VC11.97 %
ارزش کل بازار
AP27
وضعیت بلاکچین
TS960,420,000,000,000
MS960,420,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000052
T0.3
درصد تغییرات
1d34.940 %
7d39.740 %
30d28.760 %
90d23116.400 %
ارزش معاملات
V24291,218
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP21
وضعیت بلاکچین
TS420,690,000,000,000
MS420,690,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما