درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.4578
T23,159
درصد تغییرات
1d43.710 %
7d43.710 %
30d43.710 %
90d43.710 %
ارزش معاملات
V247,517,508
VC0.00 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.005448
T275.6
درصد تغییرات
1d162.410 %
7d334.880 %
30d1088.780 %
90d1014.500 %
ارزش معاملات
V24618,324
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC5,153,688
وضعیت بلاکچین
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d44.080 %
7d44.080 %
30d44.080 %
90d44.080 %
ارزش معاملات
V243,587,487
VC0.00 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS690,420,000,000,000
MS690,420,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.001023
T51.7
درصد تغییرات
1d91.640 %
7d979.970 %
30d979.970 %
90d979.970 %
ارزش معاملات
V24219,277
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.001952
T98.8
درصد تغییرات
1d28.010 %
7d22.200 %
30d29.880 %
90d7.210 %
ارزش معاملات
V2440,815
VC89.13 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000897
T4.5
درصد تغییرات
1d5.480 %
7d-7.670 %
30d-52.150 %
90d-45.490 %
ارزش معاملات
V24559
VC-86.98 %
ارزش کل بازار
MC7,630,880
AP23
وضعیت بلاکچین
TS85,061,485,690
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01241
T627.6
درصد تغییرات
1d101.790 %
7d123.240 %
30d240.610 %
90d156.400 %
ارزش معاملات
V24214,746
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS200,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02329
T1,178.2
درصد تغییرات
1d169.830 %
7d283.410 %
30d448.950 %
90d858.610 %
ارزش معاملات
V24401,609
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01913
T967.4
درصد تغییرات
1d18.760 %
7d29.070 %
30d18.110 %
90d-3.900 %
ارزش معاملات
V24820,683
VC-6.79 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.3663
T18,529
درصد تغییرات
1d160.080 %
7d320.560 %
30d327.440 %
90d979.660 %
ارزش معاملات
V24975,905
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS21,000,000
MS21,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما