درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$66,540.76
T4,320,824,251
درصد تغییرات
1d1.080 %
7d5.750 %
30d3.710 %
90d68.060 %
ارزش معاملات
V2425,822,844,248
VC12.35 %
ارزش کل بازار
MC1,310,109,882,181
AP11,015
وضعیت بلاکچین
TS19,688,834
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,191.23
T207,222,520
درصد تغییرات
1d-0.160 %
7d3.850 %
30d-3.850 %
90d43.970 %
ارزش معاملات
V2411,056,483,529
VC10.71 %
ارزش کل بازار
MC389,474,117,163
AP8,851
وضعیت بلاکچین
TS122,045,181
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.001
T64,980
درصد تغییرات
1d0.030 %
7d0.010 %
30d0.040 %
90d0.140 %
ارزش معاملات
V2449,208,689,988
VC13.07 %
ارزش کل بازار
MC109,914,117,094
AP83,688
وضعیت بلاکچین
TS112,941,048,614
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$603.91
T39,214,896
درصد تغییرات
1d1.580 %
7d10.720 %
30d9.430 %
90d102.730 %
ارزش معاملات
V241,137,954,296
VC19.50 %
ارزش کل بازار
MC90,304,057,164
AP2,151
وضعیت بلاکچین
TS149,532,991
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$156.07
T10,134,405
درصد تغییرات
1d3.370 %
7d15.370 %
30d-9.280 %
90d86.510 %
ارزش معاملات
V242,760,121,738
VC18.73 %
ارزش کل بازار
MC69,754,174,233
AP655
وضعیت بلاکچین
TS574,440,211
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T64,941
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.010 %
30d0.010 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V246,575,140,353
VC27.81 %
ارزش کل بازار
MC33,825,344,209
AP18,622
وضعیت بلاکچین
TS33,821,851,841
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.5498
T35,699
درصد تغییرات
1d2.830 %
7d12.320 %
30d-10.810 %
90d6.780 %
ارزش معاملات
V241,626,708,705
VC68.68 %
ارزش کل بازار
MC30,308,177,622
AP1,305
وضعیت بلاکچین
TS99,987,674,482
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,196.44
T207,560,831
درصد تغییرات
1d0.650 %
7d4.030 %
30d-3.490 %
90d43.520 %
ارزش معاملات
V24115,827,552
VC20.69 %
ارزش کل بازار
MC29,818,142,085
AP94
وضعیت بلاکچین
TS9,328,555
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1591
T10,328
درصد تغییرات
1d-1.480 %
7d1.930 %
30d-6.530 %
90d102.860 %
ارزش معاملات
V241,129,709,203
VC-10.64 %
ارزش کل بازار
MC22,902,901,825
AP958
وضعیت بلاکچین
TS143,997,396,384
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.866
T380,876
درصد تغییرات
1d-5.090 %
7d-9.940 %
30d16.880 %
90d177.700 %
ارزش معاملات
V24238,349,713
VC16.02 %
ارزش کل بازار
MC20,360,964,031
AP291
وضعیت بلاکچین
TS5,105,600,583
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما