درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$21.22
T1,126,761
درصد تغییرات
1d2.610 %
7d10.070 %
30d-2.420 %
90d-0.020 %
ارزش معاملات
V24222,685,798
VC3.72 %
ارزش کل بازار
MC8,419,797,284
AP468
وضعیت بلاکچین
TS549,027,035
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.07603
T4,036.1
درصد تغییرات
1d1.660 %
7d-1.260 %
30d9.930 %
90d12.650 %
ارزش معاملات
V24585,493
VC-59.94 %
ارزش کل بازار
MC7,729,886,726
AP22
وضعیت بلاکچین
TS101,676,078,190
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$94.81
T5,033,156
درصد تغییرات
1d1.990 %
7d9.090 %
30d7.640 %
90d5.230 %
ارزش معاملات
V24846,757,542
VC25.46 %
ارزش کل بازار
MC6,926,126,857
AP918
وضعیت بلاکچین
TS84,000,000
MS84,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.07633
T4,052.5
درصد تغییرات
1d2.530 %
7d-0.720 %
30d9.950 %
90d13.160 %
ارزش معاملات
V24162,876,409
VC-14.41 %
ارزش کل بازار
MC6,886,238,154
AP764
وضعیت بلاکچین
TS90,212,307,431
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.281
T280,374
درصد تغییرات
1d0.870 %
7d0.930 %
30d-7.160 %
90d-12.210 %
ارزش معاملات
V24111,042,781
VC15.14 %
ارزش کل بازار
MC6,285,391,158
AP506
وضعیت بلاکچین
TS1,319,623,652
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T53,100
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.020 %
30d0.020 %
90d-0.010 %
ارزش معاملات
V241,626,599,526
VC-8.86 %
ارزش کل بازار
MC5,165,972,641
AP6,857
وضعیت بلاکچین
TS5,165,034,146
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000085
T0.5
درصد تغییرات
1d0.470 %
7d0.490 %
30d-14.740 %
90d-24.730 %
ارزش معاملات
V2486,343,872
VC-19.86 %
ارزش کل بازار
MC5,019,879,031
AP536
وضعیت بلاکچین
TS589,591,354,086,590
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$14.49
T769,260
درصد تغییرات
1d2.780 %
7d2.790 %
30d-13.300 %
90d-13.880 %
ارزش معاملات
V24121,007,198
VC8.20 %
ارزش کل بازار
MC4,984,922,339
AP441
وضعیت بلاکچین
TS430,736,313
MS720,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9998
T53,078
درصد تغییرات
1d-0.020 %
7d0.020 %
30d0.020 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V24158,007,001
VC34.26 %
ارزش کل بازار
MC4,797,387,570
AP2,309
وضعیت بلاکچین
TS4,798,373,493
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$27,150.34
T1,441,384,400
درصد تغییرات
1d0.780 %
7d2.490 %
30d-5.300 %
90d21.400 %
ارزش معاملات
V24119,087,316
VC-5.38 %
ارزش کل بازار
MC4,247,630,330
AP1,210
وضعیت بلاکچین
TS156,449
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.