درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$3.567
T189,363
درصد تغییرات
1d1.220 %
7d-0.060 %
30d-2.420 %
90d6.680 %
ارزش معاملات
V24911,736
VC56.54 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.054
T268,333
درصد تغییرات
1d0.780 %
7d1.520 %
30d-4.010 %
90d-18.660 %
ارزش معاملات
V2430,925,703
VC-10.70 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$46.02
T2,442,997
درصد تغییرات
1d0.540 %
7d0.190 %
30d-0.480 %
90d-7.340 %
ارزش معاملات
V242,990,254
VC-39.41 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$145.78
T7,739,314
درصد تغییرات
1d-0.890 %
7d-3.640 %
30d-4.320 %
90d0.040 %
ارزش معاملات
V2470,625,266
VC1.29 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$18.03
T957,142
درصد تغییرات
1d1.330 %
7d1.650 %
30d-6.110 %
90d-11.000 %
ارزش معاملات
V2471,681,503
VC6.57 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.09210
T4,889.5
درصد تغییرات
1d-0.070 %
7d5.130 %
30d-0.990 %
90d7.990 %
ارزش معاملات
V2439,338,707
VC-34.15 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$114.57
T6,082,407
درصد تغییرات
1d1.560 %
7d1.540 %
30d-3.520 %
90d-9.090 %
ارزش معاملات
V2471,480,058
VC12.25 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.791
T95,104
درصد تغییرات
1d-0.450 %
7d-6.200 %
30d-14.580 %
90d-26.170 %
ارزش معاملات
V2410,439,793
VC3.82 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4.989
T264,866
درصد تغییرات
1d7.090 %
7d13.280 %
30d-5.480 %
90d-19.430 %
ارزش معاملات
V24154,658,164
VC52.08 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4.826
T256,186
درصد تغییرات
1d4.240 %
7d0.230 %
30d-17.710 %
90d-11.640 %
ارزش معاملات
V2418,289,660
VC-16.17 %
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.