درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$63,452.26
T3,665,637,060
درصد تغییرات
1d-1.380 %
7d3.480 %
30d6.960 %
90d24.280 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC4,578,119
AP38
وضعیت بلاکچین
TS72
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$23,118.41
T1,335,550,546
درصد تغییرات
1d-6.600 %
7d7.600 %
30d-24.870 %
90d8.270 %
ارزش معاملات
V2411,861
VC-12.98 %
ارزش کل بازار
MC22,413,001
AP37
وضعیت بلاکچین
TS969
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$22,244.10
T1,285,041,657
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d1.110 %
30d-14.710 %
90d-50.340 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC6,717,718
وضعیت بلاکچین
TS302
MS315
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$11,848.21
T684,471,092
درصد تغییرات
1d-0.700 %
7d-0.050 %
30d-0.320 %
90d18.750 %
ارزش معاملات
V24240,736
VC4.76 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS12,500,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$7,236.65
T418,061,271
درصد تغییرات
1d1.070 %
7d2.950 %
30d5.280 %
90d31.650 %
ارزش معاملات
V24383,754
VC-20.43 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS25,000,000
MS25,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$7,114.05
T410,978,669
درصد تغییرات
1d2.240 %
7d0.880 %
30d2.990 %
90d-13.120 %
ارزش معاملات
V2413,095,260
VC-54.69 %
ارزش کل بازار
MC237,837,521
AP489
وضعیت بلاکچین
TS36,647
MS36,666
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6,410.29
T370,322,453
درصد تغییرات
1d-1.720 %
7d21.150 %
30d20.100 %
90d24.180 %
ارزش معاملات
V2496
VC-68.60 %
ارزش کل بازار
MC56,974,658
وضعیت بلاکچین
TS8,888
MS8,888
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4,373.23
T252,641,497
درصد تغییرات
1d1.790 %
7d20.210 %
30d20.530 %
90d24.970 %
ارزش معاملات
V2463,117,117
VC11.05 %
ارزش کل بازار
MC13,531,840,544
AP564
وضعیت بلاکچین
TS3,094,243
MS3,097,952
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4,338.11
T250,612,615
درصد تغییرات
1d4.140 %
7d11.450 %
30d-6.440 %
90d-76.650 %
ارزش معاملات
V243,854,653
VC-8.21 %
ارزش کل بازار
MC43,381,051
AP34
وضعیت بلاکچین
TS10,000
MS10,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$4,302.50
T248,555,425
درصد تغییرات
1d0.080 %
7d18.840 %
30d19.390 %
90d25.100 %
ارزش معاملات
V24257,640
VC-53.70 %
ارزش کل بازار
MC126,192,245
AP61
وضعیت بلاکچین
TS54,973
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما