درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$2,104.87
T111,745,443
درصد تغییرات
1d1.530 %
7d4.300 %
30d2.000 %
90d24.930 %
ارزش معاملات
V24214,407
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC61,735,897
AP26
وضعیت بلاکچین
TS54,973
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2,052.63
T108,972,074
درصد تغییرات
1d1.540 %
7d-1.770 %
30d-1.770 %
90d-1.770 %
ارزش معاملات
V24143,693
VC0.00 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS3,215,075
MS3,215,075
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2,021.35
T107,311,450
درصد تغییرات
1d1.660 %
7d4.360 %
30d1.570 %
90d20.450 %
ارزش معاملات
V243,247,279
VC-19.60 %
ارزش کل بازار
AP45
وضعیت بلاکچین
TS161,698
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,981.50
T105,195,854
درصد تغییرات
1d0.910 %
7d0.380 %
30d-1.790 %
90d7.600 %
ارزش معاملات
V248,681,321
VC3.63 %
ارزش کل بازار
MC522,068,515
AP114
وضعیت بلاکچین
TS263,472
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,980.67
T105,151,790
درصد تغییرات
1d2.590 %
7d5.580 %
30d3.190 %
90d8.910 %
ارزش معاملات
V24236,815
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS17,632
MS17,632
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,978.81
T105,053,044
درصد تغییرات
1d1.580 %
7d-12.710 %
30d-28.580 %
90d-58.030 %
ارزش معاملات
V2422,145
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC2,958,160
AP26
وضعیت بلاکچین
TS10,000
MS10,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,975.30
T104,866,702
درصد تغییرات
1d0.870 %
7d1.220 %
30d-2.030 %
90d6.390 %
ارزش معاملات
V245,730,778
VC3.01 %
ارزش کل بازار
MC486,959,906
AP33
وضعیت بلاکچین
TS246,524
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,974.63
T104,831,132
درصد تغییرات
1d1.860 %
7d4.910 %
30d2.450 %
90d22.820 %
ارزش معاملات
V24405,119
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP12
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,972.39
T104,712,213
درصد تغییرات
1d0.670 %
7d2.450 %
30d-1.740 %
90d7.250 %
ارزش معاملات
V2422,582
VC-61.75 %
ارزش کل بازار
MC1,210,672
وضعیت بلاکچین
TS1,178
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1,954.36
T103,755,018
درصد تغییرات
1d1.710 %
7d4.410 %
30d2.040 %
90d22.910 %
ارزش معاملات
V249,614,184
VC-82.23 %
ارزش کل بازار
AP23
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.