درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$8.960
T475,688
درصد تغییرات
1d6.200 %
7d12.290 %
30d-8.130 %
90d-22.020 %
ارزش معاملات
V24156,128,301
VC43.53 %
ارزش کل بازار
MC1,785,777,881
AP221
وضعیت بلاکچین
TS1,037,497,612
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9432
T50,074
درصد تغییرات
1d-0.670 %
7d-4.400 %
30d-79.130 %
90d-79.130 %
ارزش معاملات
V24154,576,733
VC35.85 %
ارزش کل بازار
MC498,288,339
AP116
وضعیت بلاکچین
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.07212
T3,828.7
درصد تغییرات
1d0.800 %
7d1.810 %
30d-8.110 %
90d-5.530 %
ارزش معاملات
V24152,698,716
VC-7.26 %
ارزش کل بازار
MC10,067,545,287
AP717
وضعیت بلاکچین
TS139,597,446,384
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2.589
T137,447
درصد تغییرات
1d3.420 %
7d-5.700 %
30d20.850 %
90d107.390 %
ارزش معاملات
V24133,097,078
VC21.46 %
ارزش کل بازار
MC948,580,730
AP137
وضعیت بلاکچین
TS530,962,615
MS536,870,912
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000013
T0.1
درصد تغییرات
1d1.990 %
7d-12.040 %
30d22.040 %
90d2138.210 %
ارزش معاملات
V24125,186,963
VC-8.78 %
ارزش کل بازار
MC498,526,662
AP124
وضعیت بلاکچین
TS420,690,000,000,000
MS420,690,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.009920
T526.6
درصد تغییرات
1d6.570 %
7d54.620 %
30d48.980 %
90d-9.000 %
ارزش معاملات
V24122,238,573
VC31.48 %
ارزش کل بازار
MC52,623,242
AP74
وضعیت بلاکچین
TS5,999,999,954
MS6,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$14.38
T763,526
درصد تغییرات
1d2.350 %
7d1.930 %
30d-14.050 %
90d-14.110 %
ارزش معاملات
V24118,045,934
VC4.50 %
ارزش کل بازار
MC4,947,501,439
AP441
وضعیت بلاکچین
TS430,736,313
MS720,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$27,124.50
T1,440,012,581
درصد تغییرات
1d0.960 %
7d2.230 %
30d-5.560 %
90d21.430 %
ارزش معاملات
V24117,397,573
VC-7.64 %
ارزش کل بازار
MC4,243,587,841
AP1,210
وضعیت بلاکچین
TS156,449
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.267
T279,641
درصد تغییرات
1d0.880 %
7d0.610 %
30d-7.490 %
90d-12.250 %
ارزش معاملات
V24110,574,903
VC13.38 %
ارزش کل بازار
MC6,269,002,907
AP506
وضعیت بلاکچین
TS1,319,623,652
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.425
T341,097
درصد تغییرات
1d0.270 %
7d1.940 %
30d-8.050 %
90d-7.100 %
ارزش معاملات
V24106,715,878
VC-6.61 %
ارزش کل بازار
MC3,322,377,891
AP1,176
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.