درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال


قیمت لحظه ای :
$0.0006805
T32.8
درصد تغییرات :
1d4.030 %
7d-0.880 %
30d-10.080 %
90d-33.070 %
ارزش معاملات :
V2435,586
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC2,616,881
وضعیت بلاکچین :
TS4,028,648,679
MS9,200,000,000
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.001526
T73.6
درصد تغییرات :
1d15.550 %
7d17.410 %
30d-0.030 %
90d137.380 %
ارزش معاملات :
V24561
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC241,769
وضعیت بلاکچین :
TS990,000,000
MS
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.1973
T9,510
درصد تغییرات :
1d-1.380 %
7d16.900 %
30d-1.540 %
90d196.550 %
ارزش معاملات :
V2414,465
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC2,403,174
وضعیت بلاکچین :
TS49,708,662
MS50,000,000
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.2061
T9,934
درصد تغییرات :
1d0.050 %
7d-3.420 %
30d-2.470 %
90d163.070 %
ارزش معاملات :
V244,672,612
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC177,377,574
AP67
وضعیت بلاکچین :
TS999,848,781
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.06059
T2,921.0
درصد تغییرات :
1d15.460 %
7d17.640 %
30d40.410 %
90d70.700 %
ارزش معاملات :
V24635
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC562,710
وضعیت بلاکچین :
TS9,287,024
MS11,462,487
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.0003505
T16.9
درصد تغییرات :
1d-0.370 %
7d-3.040 %
30d8.770 %
90d37.500 %
ارزش معاملات :
V2450
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC177,101
AP10
وضعیت بلاکچین :
TS964,310,846
MS977,371,361
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.03688
T1,777.9
درصد تغییرات :
1d-7.290 %
7d1.420 %
30d-14.990 %
90d-10.570 %
ارزش معاملات :
V249,987
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC2,439,150
وضعیت بلاکچین :
TS66,139,439
MS184,467,440
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.06390
T3,080.6
درصد تغییرات :
1d2.980 %
7d-4.580 %
30d-2.770 %
90d18.710 %
ارزش معاملات :
V244,431
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC2,470,999
وضعیت بلاکچین :
TS40,835,044
MS40,835,044
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.01618
T780.0
درصد تغییرات :
1d16.330 %
7d13.900 %
30d-9.390 %
90d31.800 %
ارزش معاملات :
V24485
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC1,167,027
AP13
وضعیت بلاکچین :
TS293,438,522
MS2,000,000,000
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$0.001157
T55.8
درصد تغییرات :
1d-7.540 %
7d32.300 %
30d-15.630 %
90d193.760 %
ارزش معاملات :
V247,148
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC2,313,664
AP12
وضعیت بلاکچین :
TS2,000,000,005
MS
ماشین حساب :
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VC
Volume change by percent
تغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
AP
Active paires
جفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
خروجی وب سرویس به صورت کد جاوا اسکریپت بوده و در تمامی وبلاگ ها و وب سایت ها قابل نمایش خواهد بود. با انتخاب هر یک از گزینه های زیر، می توانید انتخاب نمایید که کدام عناوین در جدول نمایی نمایش داده شوند.
به کمک
نیاز دارید ؟