درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.06563
T3,484.3
درصد تغییرات
1d3.930 %
7d7.060 %
30d-10.230 %
90d-32.650 %
ارزش معاملات
V241,679,154
VC28.48 %
ارزش کل بازار
MC22,380,273
AP74
وضعیت بلاکچین
TS500,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1188
T6,307
درصد تغییرات
1d11.460 %
7d22.600 %
30d19.400 %
90d-12.980 %
ارزش معاملات
V241,434,852
VC-47.35 %
ارزش کل بازار
MC22,008,526
AP37
وضعیت بلاکچین
TS310,256,872
MS500,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.08417
T4,468.7
درصد تغییرات
1d1.200 %
7d2.020 %
30d-2.280 %
90d26.900 %
ارزش معاملات
V24218,384
VC0.20 %
ارزش کل بازار
MC20,809,600
AP33
وضعیت بلاکچین
TS500,000,000
MS500,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1807
T9,591
درصد تغییرات
1d-2.650 %
7d4.220 %
30d16.140 %
90d40.250 %
ارزش معاملات
V24673,887
VC-1.00 %
ارزش کل بازار
MC20,720,291
AP18
وضعیت بلاکچین
TS200,000,000
MS200,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.3402
T18,061
درصد تغییرات
1d-0.040 %
7d-3.400 %
30d-20.640 %
90d-47.130 %
ارزش معاملات
V241,792,003
VC-8.79 %
ارزش کل بازار
MC20,565,804
AP55
وضعیت بلاکچین
TS114,911,733
MS114,911,733
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02790
T1,481.3
درصد تغییرات
1d1.410 %
7d1.430 %
30d-14.040 %
90d-27.370 %
ارزش معاملات
V241,463,374
VC-9.76 %
ارزش کل بازار
MC19,252,494
AP71
وضعیت بلاکچین
TS888,888,888
MS888,888,888
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.3878
T20,587
درصد تغییرات
1d-3.090 %
7d16.730 %
30d20.420 %
90d-17.020 %
ارزش معاملات
V24116,192
VC-32.06 %
ارزش کل بازار
MC19,164,881
وضعیت بلاکچین
TS151,251,450
MS290,560,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.004232
T224.7
درصد تغییرات
1d1.930 %
7d17.490 %
30d-4.140 %
90d-27.040 %
ارزش معاملات
V243,945,335
VC-39.83 %
ارزش کل بازار
MC18,153,433
AP78
وضعیت بلاکچین
TS5,000,000,000
MS5,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2294
T12,181
درصد تغییرات
1d-0.190 %
7d-3.700 %
30d-29.160 %
90d14.450 %
ارزش معاملات
V241,771,137
VC-19.67 %
ارزش کل بازار
MC17,618,432
AP17
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.05159
T2,739.0
درصد تغییرات
1d-0.530 %
7d-1.550 %
30d-11.220 %
90d-19.660 %
ارزش معاملات
V24293,496
VC-19.38 %
ارزش کل بازار
MC17,601,759
AP33
وضعیت بلاکچین
TS394,545,361
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.