درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال


قیمت لحظه ای :
$43,844.38
T2,113,649,871
درصد تغییرات :
1d4.100 %
7d14.220 %
30d35.390 %
90d69.030 %
ارزش معاملات :
V2449,240
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC13,241,004
وضعیت بلاکچین :
TS302
MS315
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$33,776.78
T1,628,311,010
درصد تغییرات :
1d0.650 %
7d36.650 %
30d35.780 %
90d43.140 %
ارزش معاملات :
VC0.00 %
ارزش بازار :
MC1,418,623
وضعیت بلاکچین :
TS42
MS
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$29,848.26
T1,438,924,918
درصد تغییرات :
1d1.330 %
7d17.340 %
30d15.420 %
90d66.700 %
ارزش معاملات :
V241,128,818
VC99.99 %
ارزش بازار :
MC106,847,758
AP105
وضعیت بلاکچین :
TS3,580
MS13,698
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$28,170.77
T1,358,056,480
درصد تغییرات :
1d0.100 %
7d14.480 %
30d13.260 %
90d67.120 %
ارزش معاملات :
V2430,879,995,558
VC-20.00 %
ارزش بازار :
MC544,390,749,552
AP10,100
وضعیت بلاکچین :
TS19,324,668
MS21,000,000
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$28,151.09
T1,357,107,747
درصد تغییرات :
1d0.060 %
7d14.180 %
30d13.210 %
90d67.260 %
ارزش معاملات :
V24268,094,428
VC13.26 %
ارزش بازار :
MC4,229,716,747
AP1,002
وضعیت بلاکچین :
TS150,251
MS
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$28,142.84
T1,356,710,031
درصد تغییرات :
1d0.060 %
7d13.920 %
30d13.120 %
90d67.320 %
ارزش معاملات :
V2413,354,179
VC-25.60 %
ارزش بازار :
MC1,491,875,169
AP367
وضعیت بلاکچین :
TS60,501
MS
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$28,095.63
T1,354,434,131
درصد تغییرات :
1d0.200 %
7d13.550 %
30d13.230 %
90d66.990 %
ارزش معاملات :
V2431,026
VC-63.22 %
ارزش بازار :
MC1,094,872,537
AP34
وضعیت بلاکچین :
TS38,969
MS6,910
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$28,092.63
T1,354,289,507
درصد تغییرات :
1d-0.180 %
7d14.540 %
30d12.740 %
90d66.630 %
ارزش معاملات :
V2437,681
VC-15.09 %
ارزش بازار :
MC99,841,745
وضعیت بلاکچین :
TS20,999,764
MS
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$8,864.32
T427,331,139
درصد تغییرات :
1d3.400 %
7d-0.270 %
30d17.340 %
90d57.230 %
ارزش معاملات :
V2445,294,168
VC-8.41 %
ارزش بازار :
MC324,768,472
AP377
وضعیت بلاکچین :
TS36,666
MS36,666
ماشین حساب :
قیمت لحظه ای :
$6,157.62
T296,846,545
درصد تغییرات :
1d2.290 %
7d-1.150 %
30d26.440 %
90d6.970 %
ارزش معاملات :
VC-99.99 %
ارزش بازار :
MC61,576,228
وضعیت بلاکچین :
TS10,000
MS
ماشین حساب :
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VC
Volume change by percent
تغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
AP
Active paires
جفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
خروجی وب سرویس به صورت کد جاوا اسکریپت بوده و در تمامی وبلاگ ها و وب سایت ها قابل نمایش خواهد بود. با انتخاب هر یک از گزینه های زیر، می توانید انتخاب نمایید که کدام عناوین در جدول نمایی نمایش داده شوند.
به کمک
نیاز دارید ؟