درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$66,594.54
T4,324,316,455
درصد تغییرات
1d1.030 %
7d6.190 %
30d3.520 %
90d67.540 %
ارزش معاملات
V2425,598,696,271
VC8.83 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,186.31
T206,903,040
درصد تغییرات
1d-0.690 %
7d4.500 %
30d-4.400 %
90d43.220 %
ارزش معاملات
V2410,993,557,998
VC8.07 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.001
T64,974
درصد تغییرات
1d0.010 %
7d0.010 %
30d0.030 %
90d0.130 %
ارزش معاملات
V2448,833,808,166
VC9.58 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$605.46
T39,315,545
درصد تغییرات
1d0.420 %
7d11.300 %
30d9.370 %
90d105.920 %
ارزش معاملات
V241,101,310,388
VC6.30 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$155.89
T10,122,717
درصد تغییرات
1d3.010 %
7d16.560 %
30d-10.120 %
90d84.360 %
ارزش معاملات
V242,787,287,096
VC16.70 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T64,935
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.010 %
30d0.000 %
90d-0.020 %
ارزش معاملات
V246,487,970,583
VC21.09 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.5506
T35,750
درصد تغییرات
1d2.640 %
7d12.660 %
30d-11.450 %
90d6.770 %
ارزش معاملات
V241,626,303,626
VC60.85 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1588
T10,310
درصد تغییرات
1d-1.310 %
7d3.190 %
30d-6.870 %
90d101.340 %
ارزش معاملات
V241,137,102,394
VC-10.05 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.695
T369,811
درصد تغییرات
1d-7.160 %
7d-10.260 %
30d12.120 %
90d168.640 %
ارزش معاملات
V24259,333,035
VC25.31 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.5124
T33,271
درصد تغییرات
1d0.440 %
7d12.040 %
30d-18.960 %
90d9.620 %
ارزش معاملات
V24384,008,023
VC8.05 %
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما