درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$43,896.95
T2,220,483,319
درصد تغییرات
1d5.320 %
7d15.750 %
30d25.520 %
90d70.640 %
ارزش معاملات
V2436,844,817,996
VC-3.11 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2,295.52
T116,116,584
درصد تغییرات
1d2.990 %
7d12.040 %
30d21.370 %
90d40.500 %
ارزش معاملات
V2415,829,678,090
VC0.31 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T50,594
درصد تغییرات
1d0.030 %
7d-0.010 %
30d-0.070 %
90d0.070 %
ارزش معاملات
V2460,424,999,933
VC-17.95 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$231.85
T11,727,900
درصد تغییرات
1d0.030 %
7d0.900 %
30d-5.150 %
90d7.810 %
ارزش معاملات
V24848,282,964
VC-60.31 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.6239
T31,557
درصد تغییرات
1d0.850 %
7d2.040 %
30d-8.600 %
90d24.470 %
ارزش معاملات
V241,460,214,084
VC-25.00 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$63.89
T3,231,660
درصد تغییرات
1d5.680 %
7d9.720 %
30d54.520 %
90d224.960 %
ارزش معاملات
V242,033,798,580
VC-6.35 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.9999
T50,579
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.030 %
30d-0.020 %
90d-0.010 %
ارزش معاملات
V246,939,463,293
VC-3.75 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.4240
T21,446
درصد تغییرات
1d4.510 %
7d10.010 %
30d22.070 %
90d64.590 %
ارزش معاملات
V24522,971,214
VC-3.94 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.09597
T4,854.5
درصد تغییرات
1d6.950 %
7d18.930 %
30d33.000 %
90d50.810 %
ارزش معاملات
V241,123,805,649
VC-19.12 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$26.32
T1,331,270
درصد تغییرات
1d14.710 %
7d26.810 %
30d111.330 %
90d164.330 %
ارزش معاملات
V241,097,473,766
VC49.93 %
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما