درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$64,493.46
T3,735,912,657
درصد تغییرات
1d1.950 %
7d11.780 %
30d-3.150 %
90d6.170 %
ارزش معاملات
V2443,261,319,831
VC38.13 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,459.25
T200,383,975
درصد تغییرات
1d2.340 %
7d12.480 %
30d-3.910 %
90d16.530 %
ارزش معاملات
V2421,579,772,896
VC48.42 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T57,944
درصد تغییرات
1d-0.030 %
7d0.030 %
30d0.090 %
90d0.020 %
ارزش معاملات
V2479,380,168,132
VC44.88 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$573.92
T33,245,464
درصد تغییرات
1d-0.210 %
7d10.840 %
30d-5.850 %
90d9.980 %
ارزش معاملات
V242,117,296,485
VC13.64 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$159.96
T9,266,003
درصد تغییرات
1d3.880 %
7d12.720 %
30d7.530 %
90d22.740 %
ارزش معاملات
V243,155,630,998
VC48.64 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T57,927
درصد تغییرات
1d-0.020 %
7d0.000 %
30d0.000 %
90d-0.010 %
ارزش معاملات
V248,420,696,285
VC39.28 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.5839
T33,825
درصد تغییرات
1d10.540 %
7d34.970 %
30d19.210 %
90d21.140 %
ارزش معاملات
V243,144,911,730
VC91.89 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$7.367
T426,719
درصد تغییرات
1d-1.100 %
7d1.220 %
30d-8.020 %
90d19.910 %
ارزش معاملات
V24304,430,854
VC34.96 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1252
T7,252
درصد تغییرات
1d4.460 %
7d15.680 %
30d-8.350 %
90d-14.610 %
ارزش معاملات
V241,103,786,344
VC54.68 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.4456
T25,811
درصد تغییرات
1d1.910 %
7d18.910 %
30d7.150 %
90d2.230 %
ارزش معاملات
V24512,379,414
VC21.64 %
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما