درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.001
T64,980
درصد تغییرات
1d0.030 %
7d0.020 %
30d0.030 %
90d0.140 %
ارزش معاملات
V2449,051,411,352
VC12.32 %
ارزش کل بازار
MC109,914,373,923
AP83,688
وضعیت بلاکچین
TS112,941,048,614
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T64,941
درصد تغییرات
1d-0.010 %
7d0.020 %
30d-0.010 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V246,575,738,195
VC27.37 %
ارزش کل بازار
MC33,866,832,861
AP18,622
وضعیت بلاکچین
TS33,863,477,360
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,204.43
T208,079,662
درصد تغییرات
1d1.560 %
7d3.600 %
30d-3.990 %
90d44.170 %
ارزش معاملات
V241,437,229,319
VC12.25 %
ارزش کل بازار
AP17,201
وضعیت بلاکچین
TS1,153,917
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$602.55
T39,126,584
درصد تغییرات
1d2.180 %
7d10.040 %
30d8.590 %
90d101.860 %
ارزش معاملات
V24226,929,675
VC30.59 %
ارزش کل بازار
MC1,016,251,875
AP14,551
وضعیت بلاکچین
TS1,686,583
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$66,529.73
T4,320,108,018
درصد تغییرات
1d1.340 %
7d6.350 %
30d3.780 %
90d67.980 %
ارزش معاملات
V2425,708,091,236
VC11.53 %
ارزش کل بازار
MC1,309,897,816,174
AP11,015
وضعیت بلاکچین
TS19,688,909
MS21,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3,192.46
T207,302,390
درصد تغییرات
1d-0.010 %
7d4.550 %
30d-3.790 %
90d44.100 %
ارزش معاملات
V2411,030,444,896
VC10.24 %
ارزش کل بازار
MC389,620,904,137
AP8,851
وضعیت بلاکچین
TS122,044,085
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.002
T65,071
درصد تغییرات
1d0.090 %
7d0.120 %
30d0.170 %
90d0.200 %
ارزش معاملات
V2416,847,331
VC-26.29 %
ارزش کل بازار
MC70,660,236
AP7,728
وضعیت بلاکچین
TS70,511,448
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.000
T64,954
درصد تغییرات
1d0.000 %
7d0.020 %
30d-0.020 %
90d0.020 %
ارزش معاملات
V24392,271,278
VC56.29 %
ارزش کل بازار
MC5,349,344,865
AP3,195
وضعیت بلاکچین
TS5,347,888,596
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.7391
T47,992
درصد تغییرات
1d2.650 %
7d5.180 %
30d-24.940 %
90d3.020 %
ارزش معاملات
V2430,681,301
VC0.37 %
ارزش کل بازار
AP3,147
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$157.12
T10,202,587
درصد تغییرات
1d5.560 %
7d14.410 %
30d-9.540 %
90d87.690 %
ارزش معاملات
V241,075,541,778
VC43.60 %
ارزش کل بازار
AP2,770
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما