درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.1709
T9,073
درصد تغییرات
1d-0.830 %
7d-0.890 %
30d132.440 %
90d15.710 %
ارزش معاملات
V2428,460
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC4,907,200
AP59
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.004256
T225.9
درصد تغییرات
1d2.380 %
7d-2.650 %
30d-30.790 %
90d-50.660 %
ارزش معاملات
V2414,982
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC2,056,184
AP24
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.01103
T585.4
درصد تغییرات
1d1.300 %
7d2.520 %
30d-19.840 %
90d-44.420 %
ارزش معاملات
V241,728
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC927,302
AP10
وضعیت بلاکچین
TS117,718,487
MS117,718,487
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2716
T14,416
درصد تغییرات
1d-33.780 %
7d-31.550 %
30d-38.210 %
90d-35.160 %
ارزش معاملات
V24344,247
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP12
وضعیت بلاکچین
TS35,860,010
MS200,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.027
T54,517
درصد تغییرات
1d5.690 %
7d14.900 %
30d13.820 %
90d13.820 %
ارزش معاملات
V244,059
VC99.99 %
ارزش کل بازار
MC1,122,162,213
وضعیت بلاکچین
TS1,092,776,030
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0008955
T47.5
درصد تغییرات
1d1.310 %
7d0.870 %
30d-20.790 %
90d-1.680 %
ارزش معاملات
V24590,213
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP28
وضعیت بلاکچین
TS16,969,696,969
MS16,969,696,969
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.003971
T210.8
درصد تغییرات
1d-6.960 %
7d-68.310 %
30d-53.440 %
90d-51.700 %
ارزش معاملات
V24117,507
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP13
وضعیت بلاکچین
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0004453
T23.6
درصد تغییرات
1d-25.200 %
7d47.340 %
30d-75.570 %
90d-77.130 %
ارزش معاملات
V24153,444
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.4311
T22,889
درصد تغییرات
1d8.390 %
7d40.430 %
30d-80.900 %
90d-80.900 %
ارزش معاملات
V24131,367
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.005695
T302.4
درصد تغییرات
1d-1.800 %
7d-4.620 %
30d-29.140 %
90d-56.040 %
ارزش معاملات
V24250,177
VC99.99 %
ارزش کل بازار
AP51
وضعیت بلاکچین
MS500,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.