درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.3719
T19,745
درصد تغییرات
1d2.090 %
7d3.980 %
30d-3.400 %
90d8.770 %
ارزش معاملات
V24220,138,140
VC6.14 %
ارزش کل بازار
MC12,974,747,448
AP810
وضعیت بلاکچین
TS35,842,779,603
MS45,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.431
T341,437
درصد تغییرات
1d-0.060 %
7d2.260 %
30d-8.070 %
90d-7.140 %
ارزش معاملات
V24110,244,718
VC-1.90 %
ارزش کل بازار
MC3,325,678,997
AP1,176
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.6705
T35,595
درصد تغییرات
1d0.410 %
7d1.580 %
30d-0.620 %
90d3.060 %
ارزش معاملات
V242,932,079
VC7.55 %
ارزش کل بازار
MC375,467,600
AP99
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.268
T67,322
درصد تغییرات
1d2.820 %
7d6.480 %
30d-11.330 %
90d-15.110 %
ارزش معاملات
V243,688,190
VC4.90 %
ارزش کل بازار
MC108,305,802
AP98
وضعیت بلاکچین
TS124,923,179
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.06963
T3,696.5
درصد تغییرات
1d-2.750 %
7d4.760 %
30d-11.460 %
90d-16.280 %
ارزش معاملات
V243,953,228
VC-54.72 %
ارزش کل بازار
MC83,889,725
AP113
وضعیت بلاکچین
TS2,000,000,000
MS2,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1354
T7,189
درصد تغییرات
1d0.180 %
7d2.610 %
30d-7.320 %
90d-30.070 %
ارزش معاملات
V24526,712
VC-20.57 %
ارزش کل بازار
MC57,170,110
AP31
وضعیت بلاکچین
TS2,000,000,000
MS2,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2.719
T144,328
درصد تغییرات
1d6.250 %
7d11.120 %
30d77.450 %
90d78.570 %
ارزش معاملات
V24141,041
VC47.09 %
ارزش کل بازار
MC13,986,693
وضعیت بلاکچین
TS35,000,000
MS35,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.005692
T302.2
درصد تغییرات
1d0.380 %
7d1.750 %
30d2.620 %
90d-6.960 %
ارزش معاملات
V24166,107
VC1.39 %
ارزش کل بازار
MC4,486,860
AP37
وضعیت بلاکچین
TS983,620,759
MS983,620,759
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.059
T56,195
درصد تغییرات
1d5.010 %
7d2.710 %
30d5.170 %
90d4.430 %
ارزش معاملات
V24145,642
VC-44.54 %
ارزش کل بازار
MC3,485,927
AP21
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000,000
MS1,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.008957
T475.5
درصد تغییرات
1d8.130 %
7d25.370 %
30d-1.380 %
90d-12.090 %
ارزش معاملات
V24413,589
VC13.26 %
ارزش کل بازار
MC1,305,128
وضعیت بلاکچین
TS480,000,000
MS480,000,000
ماشین حساب
12
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.