درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$1.000
T53,105
درصد تغییرات
1d0.020 %
7d0.020 %
30d0.000 %
90d0.010 %
ارزش معاملات
V2420,237,506,781
VC-7.44 %
ارزش کل بازار
MC83,271,021,687
AP54,947
وضعیت بلاکچین
TS86,090,638,895
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$21.06
T1,118,107
درصد تغییرات
1d1.990 %
7d9.070 %
30d-2.840 %
90d-0.610 %
ارزش معاملات
V24212,372,006
VC-0.98 %
ارزش کل بازار
MC8,354,991,400
AP468
وضعیت بلاکچین
TS549,027,035
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.427
T341,208
درصد تغییرات
1d0.280 %
7d1.910 %
30d-7.710 %
90d-7.160 %
ارزش معاملات
V24106,834,191
VC-5.93 %
ارزش کل بازار
MC3,323,469,167
AP1,176
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1318
T6,999
درصد تغییرات
1d-3.390 %
7d14.060 %
30d0.770 %
90d-8.530 %
ارزش معاملات
V2476,732,744
VC-67.31 %
ارزش کل بازار
MC1,186,243,559
AP287
وضعیت بلاکچین
TS10,668,214,637
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$2.592
T137,607
درصد تغییرات
1d3.550 %
7d-4.650 %
30d22.230 %
90d107.830 %
ارزش معاملات
V24132,987,773
VC20.81 %
ارزش کل بازار
MC949,668,272
AP137
وضعیت بلاکچین
TS530,962,615
MS536,870,912
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000851
T4.5
درصد تغییرات
1d1.630 %
7d-0.120 %
30d-19.580 %
90d-43.480 %
ارزش معاملات
V2417,955,134
VC-1.92 %
ارزش کل بازار
MC498,766,451
AP406
وضعیت بلاکچین
TS6,848,339,066,916
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2397
T12,727
درصد تغییرات
1d1.400 %
7d0.620 %
30d-13.340 %
90d-14.290 %
ارزش معاملات
V245,644,531
VC0.26 %
ارزش کل بازار
MC252,184,956
AP134
وضعیت بلاکچین
TS1,180,985,224
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$6.774
T359,636
درصد تغییرات
1d2.460 %
7d3.350 %
30d-10.500 %
90d-24.750 %
ارزش معاملات
V244,413,720
VC7.61 %
ارزش کل بازار
MC226,221,353
AP87
وضعیت بلاکچین
TS63,190,435
MS66,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.2604
T13,823
درصد تغییرات
1d2.560 %
7d-0.680 %
30d-17.290 %
90d-33.120 %
ارزش معاملات
V2420,428,294
VC-5.55 %
ارزش کل بازار
MC225,491,816
AP206
وضعیت بلاکچین
TS5,493,504,428
MS6,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.420
T75,402
درصد تغییرات
1d2.640 %
7d0.060 %
30d-15.900 %
90d-21.150 %
ارزش معاملات
V244,915,359
VC-11.33 %
ارزش کل بازار
MC179,220,787
AP203
وضعیت بلاکچین
TS134,986,150
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.