درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.5159
T27,389
درصد تغییرات
1d2.050 %
7d11.880 %
30d12.340 %
90d37.100 %
ارزش معاملات
V241,001,581,348
VC-29.08 %
ارزش کل بازار
MC26,818,133,313
AP958
وضعیت بلاکچین
TS99,988,920,499
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.265
T279,524
درصد تغییرات
1d0.810 %
7d0.480 %
30d-7.490 %
90d-12.140 %
ارزش معاملات
V24112,345,984
VC16.54 %
ارزش کل بازار
MC6,266,281,487
AP506
وضعیت بلاکچین
TS1,319,620,369
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.586
T84,210
درصد تغییرات
1d1.900 %
7d2.320 %
30d-13.250 %
90d-23.850 %
ارزش معاملات
V2442,900,695
VC-0.12 %
ارزش کل بازار
MC1,446,387,487
AP251
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1504
T7,984
درصد تغییرات
1d3.350 %
7d1.160 %
30d-15.320 %
90d-35.230 %
ارزش معاملات
V2426,343,548
VC-24.95 %
ارزش کل بازار
MC1,089,411,697
AP324
وضعیت بلاکچین
TS7,631,723,048
MS10,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.6068
T32,213
درصد تغییرات
1d1.650 %
7d1.660 %
30d-22.250 %
90d-23.620 %
ارزش معاملات
V2413,365,425
VC-33.74 %
ارزش کل بازار
MC838,944,342
AP94
وضعیت بلاکچین
TS1,352,464,600
MS1,818,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.7635
T40,532
درصد تغییرات
1d2.940 %
7d4.700 %
30d-16.490 %
90d-23.670 %
ارزش معاملات
V2416,481,411
VC-15.41 %
ارزش کل بازار
MC697,939,376
AP144
وضعیت بلاکچین
TS2,000,000,000
MS2,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.017
T53,970
درصد تغییرات
1d-0.070 %
7d-5.340 %
30d33.220 %
90d27.950 %
ارزش معاملات
V2422,281,194
VC-11.02 %
ارزش کل بازار
MC557,958,404
AP108
وضعیت بلاکچین
TS548,863,474
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.04768
T2,531.1
درصد تغییرات
1d0.280 %
7d-2.660 %
30d-17.700 %
90d13.390 %
ارزش معاملات
V245,485,403
VC9.69 %
ارزش کل بازار
MC527,929,961
AP50
وضعیت بلاکچین
TS11,756,835,361
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000853
T4.5
درصد تغییرات
1d2.020 %
7d0.270 %
30d-19.560 %
90d-43.390 %
ارزش معاملات
V2417,675,696
VC-4.18 %
ارزش کل بازار
MC499,458,653
AP406
وضعیت بلاکچین
TS6,848,343,023,081
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.3318
T17,612
درصد تغییرات
1d2.810 %
7d0.840 %
30d-11.510 %
90d-23.770 %
ارزش معاملات
V248,746,334
VC1.38 %
ارزش کل بازار
MC331,750,115
AP309
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.