درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.0002159
T11.5
درصد تغییرات
1d-6.670 %
7d103.690 %
30d991.130 %
90d991.130 %
ارزش معاملات
V24153,962
VC2.49 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS6,789,802,250
MS6,789,802,250
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d179.870 %
7d894.100 %
30d894.100 %
90d894.100 %
ارزش معاملات
V2411,270,777
VC67.07 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS888,000,000,000,000
MS888,000,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000000
T0.0
درصد تغییرات
1d-29.920 %
7d135.560 %
30d876.180 %
90d876.180 %
ارزش معاملات
V241,945,377
VC-30.02 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS819,200,000,000,000
MS819,200,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000001
T0.0
درصد تغییرات
1d-15.200 %
7d-55.310 %
30d744.750 %
90d744.750 %
ارزش معاملات
V2413,444,965
VC70.69 %
ارزش کل بازار
AP20
وضعیت بلاکچین
TS420,690,000,000,000
MS420,690,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$16.28
T864,448
درصد تغییرات
1d-10.420 %
7d130.260 %
30d729.880 %
90d729.880 %
ارزش معاملات
V242,139,347
VC19.30 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS999,000
MS1,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.02452
T1,301.9
درصد تغییرات
1d-20.590 %
7d25.530 %
30d697.460 %
90d697.460 %
ارزش معاملات
V242,145,509
VC-3.59 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS490,000,000
MS490,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$93.48
T4,962,919
درصد تغییرات
1d-0.710 %
7d134.280 %
30d696.950 %
90d8363805.130 %
ارزش معاملات
V246,123,568
VC-59.91 %
ارزش کل بازار
MC231,546,641
AP15
وضعیت بلاکچین
TS2,476,893
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.09591
T5,091.8
درصد تغییرات
1d319.920 %
7d695.900 %
30d695.900 %
90d695.900 %
ارزش معاملات
V24371,192
VC99.99 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS300,000
MS300,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000001
T0.0
درصد تغییرات
1d23.220 %
7d-49.130 %
30d689.010 %
90d2933.210 %
ارزش معاملات
V241,677,026
VC-5.94 %
ارزش کل بازار
وضعیت بلاکچین
TS777,777,777,777,777
MS777,777,777,777,777
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0001500
T8.0
درصد تغییرات
1d-0.040 %
7d274.950 %
30d649.620 %
90d649.960 %
ارزش معاملات
VC0.00 %
ارزش کل بازار
MC66,079
وضعیت بلاکچین
TS681,277,830
MS
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.