درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$38.53
T2,225,763
درصد تغییرات
1d2.460 %
7d2.690 %
30d9.530 %
90d4.980 %
ارزش معاملات
V24293,383,292
VC-61.07 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000250
T1.4
درصد تغییرات
1d3.840 %
7d-0.080 %
30d0.420 %
90d160.140 %
ارزش معاملات
V24462,557,739
VC-50.45 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$7.313
T422,472
درصد تغییرات
1d1.900 %
7d1.700 %
30d7.300 %
90d-5.450 %
ارزش معاملات
V24163,255,321
VC-58.38 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$17.14
T990,351
درصد تغییرات
1d-1.990 %
7d6.030 %
30d17.170 %
90d-7.450 %
ارزش معاملات
V24472,575,387
VC-54.56 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.1142
T6,596
درصد تغییرات
1d-0.210 %
7d-7.670 %
30d-0.840 %
90d-17.020 %
ارزش معاملات
V24311,380,037
VC-28.52 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$496.35
T28,674,140
درصد تغییرات
1d1.920 %
7d1.610 %
30d4.410 %
90d85.650 %
ارزش معاملات
V24343,970,297
VC-30.92 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$8.056
T465,412
درصد تغییرات
1d5.790 %
7d0.890 %
30d20.810 %
90d117.240 %
ارزش معاملات
V24471,781,310
VC-46.56 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.7302
T42,186
درصد تغییرات
1d1.070 %
7d1.850 %
30d4.100 %
90d-24.830 %
ارزش معاملات
V24216,940,433
VC-67.18 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$10.93
T631,368
درصد تغییرات
1d15.650 %
7d42.140 %
30d41.870 %
90d2.720 %
ارزش معاملات
V24563,941,692
VC40.50 %
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000153
T0.9
درصد تغییرات
1d10.820 %
7d53.410 %
30d105.220 %
90d1071.730 %
ارزش معاملات
V242,326,883,619
VC-40.04 %
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما