درگاه پرداخت ارزی دیجی درگاه

دسترسی سریعورود / ثبت نامدیجی درگاهگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

وضعیت بازار


قیمت لحظه ای
$0.5407
T31,234
درصد تغییرات
1d2.160 %
7d2.980 %
30d4.390 %
90d-0.770 %
ارزش معاملات
V24904,237,564
VC-60.73 %
ارزش کل بازار
MC29,969,019,432
AP1,324
وضعیت بلاکچین
TS99,987,593,568
MS100,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$14.70
T848,930
درصد تغییرات
1d1.440 %
7d4.030 %
30d14.160 %
90d62.660 %
ارزش معاملات
V24859,323,326
VC8.33 %
ارزش کل بازار
MC1,239,172,863
وضعیت بلاکچین
TS84,327,095
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.0000366
T2.1
درصد تغییرات
1d12.330 %
7d47.080 %
30d50.390 %
90d214.930 %
ارزش معاملات
V24621,917,706
VC-40.04 %
ارزش کل بازار
MC2,455,155,655
AP395
وضعیت بلاکچین
TS93,055,526,390,942
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$10.93
T631,657
درصد تغییرات
1d19.970 %
7d41.720 %
30d43.420 %
90d3.150 %
ارزش معاملات
V24576,014,263
VC50.75 %
ارزش کل بازار
MC6,548,755,622
AP1,027
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$169.17
T9,772,951
درصد تغییرات
1d-1.210 %
7d-2.230 %
30d16.130 %
90d63.950 %
ارزش معاملات
V24522,337,935
VC-54.67 %
ارزش کل بازار
AP3,661
وضعیت بلاکچین
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$5.185
T299,509
درصد تغییرات
1d9.130 %
7d47.760 %
30d45.840 %
90d26.480 %
ارزش معاملات
V24520,838,470
VC-56.67 %
ارزش کل بازار
MC597,259,734
AP138
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$0.08800
T5,083.6
درصد تغییرات
1d9.340 %
7d83.190 %
30d245.230 %
90d202.110 %
ارزش معاملات
V24495,065,614
VC-37.71 %
ارزش کل بازار
MC445,278,914
AP198
وضعیت بلاکچین
TS5,060,137,335
MS5,060,137,335
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$1.202
T69,463
درصد تغییرات
1d4.580 %
7d17.140 %
30d11.730 %
90d-35.040 %
ارزش معاملات
V24493,868,811
VC-69.55 %
ارزش کل بازار
MC3,191,069,851
AP912
وضعیت بلاکچین
TS10,000,000,000
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$3.058
T176,632
درصد تغییرات
1d9.870 %
7d8.610 %
30d6.180 %
90d824.700 %
ارزش معاملات
V24487,772,568
VC-37.31 %
ارزش کل بازار
MC3,054,175,147
AP374
وضعیت بلاکچین
TS998,905,952
MS
ماشین حساب
قیمت لحظه ای
$17.14
T990,178
درصد تغییرات
1d-2.320 %
7d6.080 %
30d18.220 %
90d-7.300 %
ارزش معاملات
V24476,912,783
VC-53.94 %
ارزش کل بازار
MC10,062,680,843
AP1,770
وضعیت بلاکچین
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب
$قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
Tقیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1dتغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7dتغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30dتغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90dتغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
VCتغییر مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته
MCارزش بازار براساس واحد پولی دلار
APجفت ارزهای فعال در صرافی های معتبر
TSتعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MSتعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما